Fokwaarden en BLUB

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Dsupersire06y68h01ierlijke selectie steunt op fokwaardeschatting om de meest geschikte fokdieren uit te kiezen. De fokwaardeschatting tracht de erfelijke aanleg (ook fokwaarde of genotype genoemd) van een dier voor een bepaald kenmerk of prestatie zo goed mogelijk te schatten; deze is immers niet meetbaar. Bij het schatten van de erfelijke aanleg moet daarom gesteund worden op de uitwendig zichtbare kenmerken van het dier (ook verschijningsvorm of fenotype genoemd). Het fenotype wordt bepaald door enerzijds het genotype en anderzijds de milieu-invloeden. Bijgevolg moeten de milieu-invloeden zo veel mogelijk uitgeschakeld worden om een betrouwbare schatting van de fokwaarde te kunnen bekomen.

Om de fokwaarde van een dier te kunnen schatten wordt eerst informatie Ultrasoon Scan in de stalverzameld door meting en/of beoordeling van uitwendig zichtbare eigenschappen op de boerderij. Daarna worden de verzamelde gegevens verwerkt als voorbereiding op de uiteindelijke fokwaardeberekening. De verwerking bestaat in het controleren en triëren van de basisgegevens. De uiteindelijke fokwaardeberekening of indexatie gebeurt met behulp van een computerprogramma op basis van het BLUP Animalmodel. BLUP staat voor Best Linear Unbiased Prediction en geeft aan dat de werkelijke fokwaarde van een dier op de meest zuivere en nauwkeurige manier wordt geschat. Concreet betekent dit dat de niet erfelijke factoren of milieu- invloeden zoveel mogelijk worden uitgeschakeld bij het schatten van de fokwaarden. Kenmerkend voor het Animalmodel of diermodel is dat het drie informatiebronnen benut: de eigen prestaties van het schaap, de prestaties van de ouders en andere verwanten én de prestaties van de nakomelingen.

Voor elke fokwaardeschatting van een bepaald dier wordt ook de betrouwbaarheid (uitgedrukt als een getal tussen 0 en 99 % en voorgesteld door R) berekend. De betrouwbaarheid is afhankelijk van de hoeveelheid verwerkte informatie in de fokwaardeschatting en van de erfelijkheidsgraad van de kenmerken waarvoor een fokwaarde wordt berekend. Het is evident dat naarmate er meer informatie over de prestaties van een dier en zijn verwanten gekend is, de geschatte erfelijke aanleg (de fokwaarde) beter met de werkelijke erfelijke aanleg zal overeenstemmen en de betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting groter zal zijn. Kenmerken die in geringe mate erfelijk bepaald worden, hebben een lage erfelijkheidsgraad. Verschillen in verschijningsvorm zullen voornamelijk door verschillen in milieu- omstandigheden veroorzaakt worden. Voor dergelijke kenmerken is informatie van verwanten enorm belangrijk om tot een betrouwbare fokwaardeschatting te komen.

In Groot-Brittannië is men al enkele decennia doende om op bais van fokwaarden de schapenfokkerij te verbeteren. Ook voor de Suffolk als slachtlamvaderdier is een diermodel ontwikkeld. De gegevens van alle stamboek suffolks zijn daarin ingevoerd. Dit systeem leverde en schat aan informatie op en is is via internet voor iedereen raadpleegbaar. het heet BASCO en om het te raadplegen klik hier.signet

In Nederland heeft Gert Winter van ISG samen met de Animal Science Group van Wageningen Universiteit ook een slachtlamdiermodel gebouwd.

Aan beide projecten nemen wij deel.

Concludeer zelf dat wanneer u een ram kiest waarvan aangetoond is dat hij in de vlees/vet verhouding tot de beste behoort, het u als professioneel (kruisling)fokker gewoon geld oplevert zo’n ram te gebruiken!

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×