Missie en Fokdoel

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Onze fokkerij richt zich op het fokken van excellente Suffolks die hun weg kunnen vinden naar zowel de hobby-schapenhouder als de commerciele schapenhouderij. De Suffolk is het slachtlamvaderdier bij uitstek vanwege zijn ongeëvenaarde groeisnelheid. Van belang is dus die eigenschap bij de fokkerij primair in beeld te houden. Die groei moet zich bovendien manifesteren in een sterke bevleesdheid van het gehele karkas zonder te vet te worden. Tenslotte moet de Suffolk een bruikbaar schaap blijven, met weinig geboorteproblemen, goede moeder-eigenschappen en correct beenwerk.

In de laatste jaren heeft de fokkerij in Engeland (en in mindere mate ook in Europa) zich soms wat te veel ontwikkeld in het selecteren op dieren met vooral zwaar (maar daarmee nog niet goed) beenwerk en grote zware koppen. Het ziet er erg indrukwekkend uit, maar het is bepaald niet zo dat die dieren ook nog vanuit economisch oogpunt en vanuit het aspect van dierenwelzijn ‘goed’ zijn. Zwaar beenwerk en te grote koppen leveren meer geboorteproblemen (keizersnedes) op en de vitaliteit van lammeren neemt vaak af . Bovendien zeggen zware botten niets over een goede bevleesdheid.Bentley Foreign Affair

Met het doorschieten in deze traditionele fokrichting (voornamelijk bedoeld voor het fokken van ‘showschapen’) is de wens van een belangrijke afnemer (kruislingfokker) uit het oog verloren. Ook voor de hobbyist, die immers niet zit te wachten op geboortemoeilijkheden, wordt de Suffolk zo minder aantrekkelijk.

Inmiddels is in Engeland een kentering in de fokkerij te constateren, waarbij op grond van fokwaarden (BLUP; best linear unbiased prediction) steeds vaker een dekram wordt geselecteerd. Bovendien maakt men meer en meer gebruik van Nieuw Zeelands fokmateriaal omdat in dit land al eeder het beseft is doorgedrongendat ‘easy care’ gecombineerd met groeisnelheid de toekomst heeft.

De missie van Specop Suffolks is dan ook: “Te streven naar correcte mooie Suffolks, die in alle opzichten voldoen aan de rastypische eigenschappen, maar evenzeer bruikbaar zijn in de hedendaagse commerciele schapenhouderij. Wij streven naar lange, ruime schapen met een behoorlijk formaat. Uitstekende groeisnelheid en ruime bespiering, zonder te vet te zijn. Ook wordt gelet op sterk beenwerk en een goede eigen gezondheid van het dier.”

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×